Bertil Vallien, Flaska och skål, blå prick.
Höjd 22 resp.8 cm.
Pris 300 och 200 kr.